اطلاعات عمومی

نام

مسعود

نام خانوادگی

زمانی

نام کاربری (انگلیسی)

masoudzamani

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

مسعود زمانی/ طراح گرافیک/ مدیر هنری/ مدرس دانشگاه
دانشجوی ارشد ارتباط تصویری ) مرحله پایان نامه( موسسه آموزش عالی طبری بابل
عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران – IGDS
برگزار کننده و مدرس ورک شاپ با موضوع آزاد سازی خرمشهر در بجنورد در سال ۱۳۹۲
برگزار کننده و مدرس ورک شاپ با موضوع وحدت در بجنورد در سال ۱۳۹۲
برگزار کننده و مدرس ورک شاپ با موضوع دفاع مقدس در بجنورد در سال ۱۳۹۲
مدرس ورک شاپ طراحی پوستر تئاتر در دانشگاه علمی کاربردی بجنورد ۲ در ساال ۱۳۹۳
مدرس ورک شاپ های طراحی پوستر جشنواره استانی هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان بجنورد، اسفراین، گرمه در سال ۱۳۹۵
مدرس ورک شاپ طراحی پوستر در حوزه هنری بیرجند در سال ۱۳۹۵
مدرس ورک شاپ طراحی پوستر در بسیج هنرمندان خراسان شمالی در سال
سیاستگذار ، دبیر و داور بخش گرافیک جشنواره هنرهای تجسمی نگاره در سال ۱۳۹۲
داور جشنواره استانی هنرهای تجسمی در بخش طراحی پوستر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
داور جشنواره استانی هنرهای تجسمی در بخش طراحی پوستر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۴
دبیر و داور جشنواره سراسری پوستر حریم ماه در سال ۹۵
داور بخش پوستر و تصویرسازی جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان خراسان شمالی ۹۵
داور و دبیر شورای سیاستگذاری استقبال از بهار شهرداری بجنورد در سال ۱۳۹۵
دبیر کارگر وه مشورتی ارزیابی تخصصی هنری زیباسازی و مشاور رئیس ستاد زیباسازی شهرداری بجنورد
تقدیر شده در جشن اردیبهشت تئاتر سال ۱۳۹۳ و ۹۴
کسب جایزه اول جشنواره پوستر عاشورایی کیش در سال ۱۳۹۷
فینالیست بخش پوستر برای طراحی پوستر فیلم هم قفس جشنواره فیلم آلترناتیو تورنتو/ کانادا درسال ۲۰۱۹
مدیر هنری دومین جشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۰
مدیر هنری نخستین کنگره شعر آیینی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۰
مدیر هنری کتاب دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در سال ۱۳۹۱
مدیر هنری نخستین جشنواره بین المللی کاریکاتور و کارتون مجله کارتون در سال ۱۳۹۲
مدیر هنری دومین جشنواره بین المللی کاریکاتور و کارتون مجله کارتون در سال ۱۳۹۳
مسئول کمیته تبلیغات نهمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۳
مدیر هنری کتاب دهمین، یازدهمین، دوازدهمین و سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی
مدیر هنری کتاب و طراح پوستر چهارمین، پنجمین ، هشتمین ، نهمین و دهمین جشنواره سراسری کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی
مدیر هنری کتاب و طراح پوستر جشنواره سراسری کاریکاتور شرکت فراورده های نفتی وزارت نفت در سال ۱۳۹۳

موارد بیشتر
داده ای یافت نشد