اطلاعات عمومی

نام

امین

نام خانوادگی

وطنی

نام مستعار

amin-vatani

جنسیت

مرد

شبکه های اجتماعی

لینک شبکه های اجتماعی