اطلاعات عمومی

نام

علیرضا

نام خانوادگی

تدین

نام کاربری (انگلیسی)

alirezatadayon

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

متولد 1378، کارشناسی گرافیک، طراح هویت بصری خبرگزاری کلنجار، عضو مجمع طراحان استان فارس(بیت)