اطلاعات عمومی

نام

علیرضا

نام خانوادگی

تدین

نام مستعار

alirezatadayon

جنسیت

مرد

شبکه های اجتماعی

لینک شبکه های اجتماعی

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

متولد 1378، کارشناسی گرافیک، طراح هویت بصری خبرگزاری کلنجار، عضو مجمع طراحان استان فارس(بیت)