اطلاعات عمومی

نام

وحید

نام خانوادگی

بعقوبلو

نام کاربری (انگلیسی)

vahidyaghoublo

شبکه های اجتماعی

لینک شبکه های اجتماعی

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

وحید یعقوبلو
متولد 1370 | همدان طراح گرافیک | تایپوگرافر کارشناسی گرافیک قم/ کاردانی گرافیک اصفهان

برگزیده شانزدهمین نمایشگاه حروف نگاری پوستر اسماالحسنی1399
برگزیده سیزدهمین دوسالانه طراحان گرافیک استان قم _ در بخش پوستر و نشانه|1398 تقدیر شده جشنواره هنر رضوان بخش بسته بندی |1398 _ برگزیده اول چهارمین دوسالانه ملی پوستر رضوی|1397 _ برگزیده اول سوگواره هفت صفر |1397 _ برگزیده سوم جشنواره ملی آیات |1397 _ تقدیر شده گرافیک محیطی هیات|1396 _ برگزیده سوم جشنواره ملی روایت سرو|1395 _ تقدیر شده دهمین سوگواره هنر عاشورایی|1395 _ برگزیده اول و سوم نشانه طلایه داران کربلای ایران|1394 _
حضور در نمایشگاه موزه تایپو گرافی یونان| 1398 _ حضور در دوازدهمین سوگواره هنر عاشورایی| 1398 _ حضور در جشنواره هنر جوان| 1398 _
_حضور در یازدهمین نمایشگاه تجسمی فجر| 1397 _ هنر مند مدعو اولین نمایشگاه خط ربط| 1397 _ هنرمند مدعو پنجمین جشنواره هنر مقاومت| 1397 _ حضور در نمایشگاه تایپو گرافی روز 2017 هند _
_ حضور در نمایشگاه حروف نگاری پوستر اسماالحسنی 1396
_ حضور در نمایشگاه آیه گرافی دانشگاه گیلان | 1396
_ حضور در نمایشگاه حروف نگاری پوستر اسماالحسنی | 1395 _ حضور دراولین سالانه نمایشگاه دال | 1395 _ حضور در نمایشگاه حروف نگاری پوستر اسماالحسنی | 1394
_ حضور در دوازدهمین دوسالانه طراحان گرافیک استان قم | 1393
_ طراحی قلم یکتا | 1398

AI Chatbot Avatar