اطلاعات عمومی

نام

ناهید

نام خانوادگی

قهرمانی

نام کاربری (انگلیسی)

nahidghahremani

شبکه های اجتماعی

لینک شبکه های اجتماعی

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

متولد 29 فروردین 1372 / تهران

رتبه سوم 2018- Golden turtle wildlife festival
دریافت تندیس تصویرسال 1397
دریافت تندیس تصویرسال 1396
رتبه سوم نمایشگاه پوستر “درد مشترک” اصفهان 1396
دریافت تندیس سومین سالانه ی گرافیک استان البرز 1395

مدعو نمایشگاه بین المللی پروژه World wide graphic designer اندونزی و ایران/ تبریز 1397
مدعو نمایشگاه دعوتی بین المللی پوستر2018-Turkey Troy
مدعو نمایشگاه دعوتی بین المللی پوستر 2018-Turkey I am aware
مدعو نمایشگاه دعوتی بین المللی پوستر 2018-Beijing/China World day to combat desertification and drought
مدعو در نمایشگاه دعوتی بین المللی پوستر فرپلی/ اراک و تبریز 1397
مدعو در نمایشگاه دعوتی بین المللی به رنگ عشق/ نیشابور 1396
مدعو در نمایشگاه دعوتی بین المللی پوستر با عنوان بزرگداشت رنه ونر/ اتحادیه طراحان/ مشهد و شیراز 1396
و…

عضو تیم برگزاری نمایشگاه پوستر دعوتی و بین المللی کودکان صاحبان جهان آینده 2019
عضو تیم برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر عطرعطش 1397
عضو تیم برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر بزرگداشت حافظ/ البرز 1393

برگزیده رقابت 2019- Taiwan TIGDA- ico-D
برگزیده نمایشگاه 2019- Golden turtle
برگزیده نمایشگاه گروهی پوستر 2019- Poster Land
برگزیده رقابت Moscow/Russia 2018- Golden bee global biennale 13
برگزیده رقابت 2018 -Ecuador poster biennale
برگزیده رقابت 2018-Mexico Escucha mi Voz
برگزیده جشنواره نفس 1395
برگزیده تصویرسال 1395

اطلاعات عمومی

AI Chatbot Avatar