اطلاعات عمومی

نام

جلال

نام خانوادگی

صابری

نام کاربری (انگلیسی)

jalalsaberi

بیوگرافی

تخصص من

طراحی پوستر