اطلاعات عمومی

نام

آرمان

نام خانوادگی

خرمک

نام کاربری (انگلیسی)

armankhorramak

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

کاردانی و کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری از دانشکده هنر و معماری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)
عضو “انجمن صنفی دیزاینران گرافیک”
همکاری با انتشارات دانشگاه شهید بهشتی به عنوان گرافیک دیزاینر از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ و دیزاین بیش از ۱۰۰ جلد کتاب
همکاری با گروه موسیقی دارکوب به عنوان گرافیک دیزاینر از ۱۳۸۶
همکاری با پژوهشکده هنر به عنوان گرافیک دیزاینر از ۱۳۹۰ و دیزاین بیش از ۱۵ جلد کتاب
همکاری با سایت گرته از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
شرکت در نمایشگاه “امید برای ژاپن” در سال ۱۳۹۰
شرکت در بخش دیزاین حروف “سرو نقره ای” انجمن صنفی دیزاینران گرافیک در سال ۱۳۹۲
حضور به عنوان دیزاینر مدعو در کتاب ویترین “گزیده ی سی و پنج سال دیزا
ین جلد کتاب های معاصر ایران”
شرکت در “سرو نقره ای” انجمن صنفی دیزاینران گرافیک در سال‌های ۹۴، ۹۶، و ۹۸
دیزاین فونت‌های ابتکار و اَوِسا
شرکت در نمایشگاه صلح در سال‌های ۹۵ و ۹۶
نمایشگاه پوستر مجازی در وبسایت اعلان در سال ۱۳۹۸

چاپ پنج اثر در کتاب (Worldwide Graphic Design) از جانب ZEIX آلمان
نفر سوم در جایزه گرته “بهترین‌های سال در حوزه‌ نگارش در گرافیک” در سال ۱۳۹۱
شایستۀ تقدیر برای دیزاین فونت “ابتکار” در نخستین سالانۀ هنر دیزاین کتاب (۱۳۹۴)

تخصص من

طراحی پوستر

داده ای یافت نشد