اطلاعات عمومی

نام

علی

نام خانوادگی

عبدالله زاده

نام کاربری (انگلیسی)

aliabdollahzadeh

شبکه های اجتماعی

لینک شبکه های اجتماعی

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

متــــولد 3/10/1366

خــراســان رضـــوي _مشهد مقـــدس
مقطع کارشناسي رشته ارتباط تصويري _ دانشکده غيرانتفاعي فردوس مشهد

راه يافتــــه بـــه
اولين نمايشگاه دانشجويي پوستر تجربه ( دانشکده غيرانتفاعي فردوس مشهد ) ارديبهشت 92
نمايشگاه مجازي پُوستر اهورا روز مـادر 1392
اولين نمايشگاه پُوستر استقبال ازبهـار 1393 مشهـد
دومين نمايشگاه پوستر دانشجويي تجربه ( دانشکده غيرانتفاعي فردوس مشهد) ارديبهشت 1393
اولين نمايشگــاه پوستر بين المللي فــر پلـــــي ( اراک ) با 2 اثر : 2014 / 1393
دومين جشنواره هنري پوستر غدير 93 مشهـد
منتخب در ورکشاپ طراحي اکران شهري سازمان ترافيک مشهد
نمايشگاه پوستر پيله هاي سرخ ( من انقلابي ام )فروردين 1394 مشهد
سومين نمايشگاه دانشجويي پوسترتجربي با 3 اثر ( دانشکده غيرانتفاعي فردوس مشهد) ارديبهشت 1394
اوليـــن جشنــواره مجــازي پوستـــر آب ( سایت پالت رنگ ) شهريور 1394
چهارمين نمايشگاه پوستر دانشجويي تجـــــربه ( دانشکده غيرانتفاعي فردوس مشهد) ارديبهشت 1395
فستيوال بين المللي پوستر تايپودي هندوستـــان بنگلور 2018-1396
چهاردهمين نمايشگاه پوستر حروف نگاري اسماء الحسني ( ارديبهشت 1397) تهران
دوسالانه پوستر بين المللي اکوادور 2018 ( مرداد ماه 1397) اکوادور
سومين دوره نمايشگاه پوستر عاشورايي عطر عطش (استان البرز )

AI Chatbot Avatar