به مناسبت بیست و هفتمین دوره جشنواره سرامیک نوو – درهای باز، شهرداری نوو ابتکاری ایجاد شده با مشارکت اتاق بازرگانی ویچنزا را ترویج می کند.

Terrae Novae – پارک شهری شهر نوو با هدف ایجاد یک پارک شهری از مجسمه‌های سرامیکی که از طریق یک مسابقه بین‌المللی سرامیک معاصر ایجاد شده است.

شهرداری نوو خواستار آثاری خاص در مرکز تاریخی نوو است که موزه گسترده موجود شهر را ادغام می‌کند.

پروژه منتخب با مبلغ تولید 10000 یورو پاداش داده می‌شود و با همکاری شرکت‌های منطقه سرامیک Nove و Bassano انجام می‌شود.

کار تکمیل‌شده موزه گسترده موجود را با هم ادغام می‌کند تا یک پارک سرامیک شهری را راه‌اندازی کند که در مرکز تاریخی نوو به‌عنوان عنصری برای ترویج و ارتقای تاریخ فرهنگی و هنری نوو ایجاد شده است.

این ابتکار Terrae Novae قصد دارد تاملی در رابطه بین هنر، صنعتگری و طراحی باشد، دنیای شرکت‌ها، خلاقیت و میراث سرزمینی را به‌عنوان ابزاری برای ارزش‌گذاری شهر و همچنین برای اهداف گردشگری به هم پیوند دهد.

>

نوو در سراسر جهان به عنوان “شهر سرامیک ها” شناخته می شود، زیرا 300 سال است که سرامیک در اینجا تولید می شود، یک فعالیت هنری که ثروت خود را مدیون ترکیبی از عوامل سیاسی، اقتصادی و محیطی است که به توسعه آن کمک کرده است.< /p>

برای قوانین کامل و فرم های ثبت نام مورد نیاز، لطفاً از وب سایت رسمی بازدید کنید.

هزینه ورودی وجود ندارد!

ورود رایگان است.

پاسخ‌ها