یک-وزنه-چقدر-می‌تونه-سنگین-باشه؟!

پوستر یک وزنه چقدر می‌تونه سنگین باشه؟!

به مناسبت هفته طراحی گرافیک از بنده دعوت شد تا سمیناری برای دانشجویان هنر دانشگاه چمران با موصوع پوستر برگزار کنم و برای این سمینار موضوع ایده‌یابی را انتخاب کردم و در طراحی پوستر نیست سعی شد سختی و چالش پیدا کردن ایده پیاده‌سازی شود.

پاسخ‌ها