پوستر کتاب گردی از آبان

پوستر کتاب گردی از آبان در سایت پوستر پالت رنگ منتشر شد.
این پوستر توسط پوریا احمدیان طراح پوستر ایرانی اجرا شده است.
برای دیدن پوستر های دیگر با این موضوع از دیدن کنید.

پاسخ‌ها