پوستر نمایش هم قفس

پوستر نمایش هم قفس در سایت پوستر پالت رنگ منتشر شد.
این پوستر توسط مسعود زمانی طراح پوستر ایرانی اجرا شده است.
برای دیدن پوستر های دیگر با این موضوع از دیدن کنید.

پاسخ‌ها