پوستر تئاتر کابوس ها اثر سینا افشار

پوستر نمایش کابوس ها

این نمایش به کابوس های مکبث می پردازد. مکبث برای رسیدن به قدرت، پادشاه را کشته است و حالا درگیری و کشمکش های او با خودش است. لیدی مکبث ها و دانکن، رویای شوم مکبث هستند و ثانیه ای او را رها نمی کنند. منبع : تیوال

پاسخ‌ها