پوستر من آنجا نیستم اثر سینا افشار

پوستر نمایش من آنجا نیستم

من آن جا نیستم روایت هایی از زندگی پنج زن و مرد در یک زمان معین است که به دلیل انتخاب های خود در مسیر زندگی به هم می رسند و… (تیوال)

پاسخ‌ها