پوستر نمایش سونامی

پوستر نمایش سونامی

نویسنده و کارگردان : احسان روحی
محل اجرا : مجموعه تئاتر شهر مشهد ، سالن بهار
جایزه بهترین پوستر و بروشور از بیست ونهمین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی

پاسخ‌ها