پوستر نمایش خرس

پوستر نمایش خرس

برنده‌ی لوح تقدیر بهترین طراحی پوستر از نوزدهمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران
حضور در بخش مسابقه‌ و نمایشگاه پوستر و هویت بصری سی‌و‌پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر

پاسخ‌ها