پوستر این یک اعتراف نیست اثرسینا افشار

پوستر نمایش این یک اعتراف نیست

این نمایش نیست، یک اعتراف است. اعترافی که از میان یک کابوس وحشتناک و شاید هم یک احضار روح دراماتیک بیرون میاید. زندگی مردی چهل ساله با ترس‌ها، تنهایی و جهان هراس انگیز پیرامونش…

به این پوستر امتیار دهید.

پاسخ‌ها

AI Chatbot Avatar