نمایشگاه پوستر های تجربی | 1398 | بابک صفری

پوستر نمایشگاه پوسترهای تجربی

Exhibition of experimental posters. Student of Sepehr University Isfahan / Teaching by Babak Safari

خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان برگزار میکند.

نمایشگاه پوسترهای تجربی دانشجویان دانشگاه سپهر اصفهان / زیر نظر بابک صفری

یکم الی نهم آبان ماه 1398 / خیابان آبشار اول، پارک ایثارگران، خانه هنرمندان

پاسخ‌ها