نخود نخود هر که رود خانه خود (کرونا) | 1399 | وحید حسینخانی

پوستر نخود نخود هر که رود خانه خود | در خانه بمانیم (پوستر کرونا)

پوستر نخود نخود هر که رود خانه. جهت حمایت از کادر درمان و افزایش همه گیری ویروس کرونا در ایام نوروز ۱۳۹۹. 
طراحی شده در اسفند ۱۳۹۸

پاسخ‌ها