پوستر فیلم مستند آینه دار | 1399 | علی باقری

پوستر مستند آینه دار

کاظمی در این مستند، زنی روبنده‌پوش را به نشانۀ نماد ملت ایران در طی قرون و اعصار برگزیده است و به گفت‌وگو با میرزا حسن کازرونی، عکاس‌باشی شیرازی عهد قاجار می‌نشاند و از خلال مکالمۀ این دو، صفحاتی از تاریخ شیراز در قرن گذشته را ورق می‌زند. مهدی احمدی، بابک کریمی، افشین هاشمی، حسین محجوب، علی عمرانی و شبنم مقدمی در “آینه دار” حضور دارند.

پاسخ‌ها