پوستر ما می توانیم

پوستر ما می توانیم

 ایران در جمع ۱۰ کشور تولید ‌کننده واکسن

دانشمندان ايراني پس از ماه‌ها تلاش بي وقفه موفق به توليد واکسن ايراني کرونا شدند و مراحل تست انساني آن را با موفقيت پشت سر گذاشتند. 

پاسخ‌ها