_هر درخت یعنی گرفتن جان یک انسان .-6629605e07a49

پوستر قطع هر درخت یعنی گرفتن جان یک انسان

” درخت ” درخت همواره در فرهنگ و ادبیات ایران و خصوصا فرهنگ کردی جایگاه بسیار ویژه و والایی داشته تا جایی که در باره ی آن شعر ها سروده شده و معشوقه ها را به آن تشبیه کرده اند ، بحران های محیط زیستی و قطع بی رویه درختان و بی مسئولیتی های بشر در حق محیط زیست من را بر آن داشت که قطع و یا از بین بردن درختان را به گرفتن جان انسان تشبیه و سعی در منع انسان هابه وسیله هنر نمایم که منجر به شکل گیری این پوستر شده .

پاسخ‌ها