naser

پوستر فیلم سینمایی ناصرالدین شاه

فیلمی از محسن مخملباف،از مجموعه فیلم های قدیمی ایرانی در این اثر از ترکیب تصویر ناصرالدین شاه و تایپوگرافی نام فیلم استفاده شده و پوستر فیلم ریدیزاین شده