3

پوستر ظلم به حیوانات را متوقف کنید!

این پوستر که با هدف فرهنگ‌سازی در جهت حفظ محیط زیست، در نکوهش آزمایش لوازم آرایشی و بهداشتی روی حیوانات طراحی شده است؛ در نوزدهمین جشن سالانه تصویر سال (اسفند 1400)، در بخش گرافیک هنرمندان زیر 25 سال، بصورت پرینت نمایه شده است.

پاسخ‌ها