پوستر دهمین سوگواره عاشورایی پوستر هیات اثر محمد تقی پور

پوستر دهمین سوگواره عاشورایی پوستر هیات

بخش اصلی: پوستر اعلان هیات

بخش جنبی: پوستر شیعی | تصویرسازی | حروف نگاری (تایپوگرافی)

بخش ویژه: موشن پوستر اعلان هیات

پاسخ‌ها