پوستر خلیج فارس اثر وحید حسینخانی

پوستر خلیج فارس

خلیج همیشه فارس است. کنایه بر شیطنت های کشورهای عربی برای تغییر نام خلیج فارس

به این پوستر امتیار دهید.

پاسخ‌ها

AI Chatbot Avatar