پوستر حق نخواهی دید الا با علی (ع) اثر روح الله مختاری

پوستر حق نخواهی دید الا با علی (ع)

«علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما دار»؛ اگر دنبال حقید، ببینید علی کجا ایستاده است، او چه می‌کند، انگشت اشارهٔ او به کدام سو است.

پاسخ‌ها