پوستر جنگ حیات

پوستر جنگ حیات

بیش از ۲ میلیون نفر به دلیل قطع آب توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه در معرض خطر هستند.

پاسخ‌ها