جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان

پوستر یازدهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان

انتخاب بهترین آثار مطبوعات کودک و نوجوان در سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۱۱th Children Press Festival.