تاریخ بستنی

پوستر تاریخ بستنی

من نمی‏دانم شما چقدر از تاریخ معاصر اطّلاع دارید و چقدر آن را خوانده ‏اید. چقدر خوب است که شما در تابستان که قدری فراغت پیدا می‏‌کنید، واقعاً برنامه‌‏ریزی کنید و قدری از تاریخ معاصر را مطالعه کنید.

پاسخ‌ها