پوستر تئاتر موسیقی مجلسی

پوستر تئاتر موسیقی مجلسی

نویسنده: آرتور کوپیت
مترجم: عاطفه خاکبازنیا
کارگردان : حامد معمار طهرانی
راه یافته به نمایشگاه پوستر سی و هفتمین جشنوارهبین امللی تئاتر فجر
محل اجرا :پردیس تئاتر مستقل مشهد

پاسخ‌ها