Zahra-fotovatnia-3

پوستر با هم اما تنها

پوستر نمایشگاه Posterist با موضوع Non Discrimination
افراد در عین با هم بودن در شبکه های اجتماعی جدا از یکدیگر هستند و در پی آن دچار تضاد و مشکلاتی می‌شوند.

پاسخ‌ها