اولین نمایشگاه کالکوگرافی گروه سوم / آینه

پوستر اولین نمایشگاه کالکوگرافی گروه سوم / آینه

هنرمندان شرکت کننده: مرتضی اردلان،کریم بخشی، علیرضا بهرام لو، فرحناز رحمتی، گیتا عظیم زاده، الهام قربانعلی،الهام کاشانی، مهدی گودینی، محمد معیری،آنالی وکیلی

پاسخ‌ها