اقتدار ما آتش هر شرّی را خاموش خواهد کرد

پوستر آبی بر آتش

اقتدار ما آتش هر شری را خاموش خواهد کرد.

به این پوستر امتیار دهید.

پاسخ‌ها

AI Chatbot Avatar