جشنواره بین المللی طراحی پوستر ” در رویای عدالت

انجمن بین المللی جشنواره طراحی گرافیک ایران (IGDFA)به عنوان یک سازمان مستقل غیر انتفاعی فعال در حیطه طراحی گرافیک و هنرهای تجسمی با همراهی انجمن بین المللی فرهنگ طراحی چین اروپا (سیدا – CEIDA) در تلاش است که یک رقابت و نمایشگاه بین المللی با حضور داوران، منتقدان، طراحان و کیوریتورهای برجسته جهانی در زمینه طراحی گرافیک (پوستر)، تحت عنوان “در رویای عدالت” و در زیرمجموعه جشنواره های هنرهای تجسمی “نیلوفرآبی-Blue Lotus “برگزار نماید.

ادامه مطلب