پوستر نمایش دوازده

تاریخ اجرا: "1388"

Twelve
Poster for Theatre
Silkscreen
100×70
Single Color
White on black Cardboard
30 Edition
Manijeh Mohamedi
Printed in 2010

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *