مسابقات بين المللی معماري موسسه Jacques Rougerie سال ٢٠٢٠

FLUID_Designe Forum و NGO FLUX ميزبان يك رقابت بين المللي براي طراحان جوان با موضوع ALIBI مي باشند.
ثبت نام براي افراد جوان زير٣٥ سال در رشته هاي تحصيلي طراحي گرافيك، دانش آموخته هاي طراحي و معماري، عكاسان و معماران و…از كشورهاي مونته نگرو، ايتاليا، اسلووني، كرواسي، بوسني و هرزه گوين، صربستان، كوسوو، شمال مقدونيه و آلباني مجاز است.

نمايشگاه پوسترها و آثار برگزيده در تاريخ اكتبر٢٠۲٠ در سنتينج مونته نگرو برگزار كه به سه شركت كننده برتر جايزه داده خواهد شد.
همچنين به آنها فرصت شركت در نهمين نمايشگاه عكس طراحي FLUID در سال ٢٠٢٠ اعطا خواهد شد.
جزئيات در رابطه با موضوع امسال به صورت خلاصه :
تمايلات به طراحی معاصر روند رو به افزايشي داشته است .طراحي معاصر به يك ستون اصلي و گريز ناپذير در شناخت و توسعه تكنولوژي هاي جديد، جنبش هاي اجتماعي و اصول فرهنگي تبديل شده است كه به عنوان يك حركت داراي ترقي مدرن شناخته مي شوند. اما طراحي همچنين به عنوان ايدئولوژي هايي براي جوامع مصرف گرا همانند سياست هاي رو به انحطاط و داراي استيلا مورد استفاده قرار مي گيرد.
جنبه هاي اخلاقي طراحي و كار هنر در جهان امروز به سختي قابل مشاهده است. از اين رو طراح ديگر قادر نخواهد بود بر اين جنبه ها به دليل بي طرف بودن دلايل مربوط به موجوديت اثر بگذارد، و اغلب به بافت فراتر واخلاقي موضوع دست پيدا كند. به هر حال به نظر مي رسد كه روايت حكمفرماي تاثير اجتماعي مثبت در بعضي مواقع صرفا يك پوششي براي صرف نظر كردن از اخلاقيات باشد.
گردهمايي امسال طراحي FLUID بيانگر يك دوگانگي در تحليل طراحي هاي معاصر خواهد بود. طراحي بيشتر موضوعي مربوط خلق كردن و آفريدن است تا حل كردن مشكلات، بنابراين برنامه Forum مروري خواهد بود بر تاكتيك هايي كه طراحان چه آگاهانه و چه ناآگاهانه استفاده مي كنند. تا توجيهي باشد بر اعمالي كه برخلاف اخلاقياتشان است.
شركت كنندگان بايد حداكثر ٣ پوستر را به ثبت برسانند.

این مسابقه برای همه رایگان است.
ساین فراخوان | http://www.fluid-forum.me/

مقالات مرتبط