اطلاعات عمومی

نام

مصطفی

نام خانوادگی

سلیمی

نام مستعار

mostafa-salimi