اطلاعات عمومی

نام

محمد

نام خانوادگی

ترک

نام کاربری (انگلیسی)

mohammad-tork

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

طراح گرافیک موسسه آب و آینه(1398-1400)

مدیر هنری رویداد هم افزایی مدیریت ایران(1401)

سابقه همکاری با نهاد های بزرگ فرهنگی کشور

تخصص من

طراحی پوستر, طراحی لوگو, طراحی جلد کتاب