اطلاعات عمومی

نام

محمد علی

نام خانوادگی

سلیمانی

نام کاربری (انگلیسی)

mohammad-ali-soleymani