اطلاعات عمومی

نام

کارنگ

نام خانوادگی

طیاری

نام کاربری (انگلیسی)

karang-tayari

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

مدیرهنری، طراح و مدرس گرافیک کارشناس ارشد گرافیک موسس و مدیر استودیو طیاری / از سال ۸۸ تاکنون
عضو رسمی انجمن طراحان گرافیک ایران
عضو رسمی انجمن طراحان پوستر تئاتر ایران
بازرس انجمن طراحان گرافیک ۱۳۹۸-۱۴۰
بازرس انجمن طراحان پوستر تئاتر ایران ۱۳۹۷-۱۳۹۹
عضو شورای سیاست گذاری ششمین بینال سرو نقره ای ۱۳۹۸
عضو شورای سیاستگذاری هفته بین المللی دیزاین ایران / ارتباطات در دنیای دیجیتال / ۱۴۰۰
عضو هیئت داوری بخش طراحی هویت بصری فن آورد / ۱۳۹۷
عضو هیئت انتخاب و داوری آثار نخستین نمایشگاه آثار طراحان گرافیک استان البرز / ۱۳۹۳
عضو هیئت انتخاب و داوری آثار سومین نمایشگاه آثار طراحان گرافیک استان البرز / ۱۳۹۵
عضو هیئت انتخاب و داوری آثار نخستین جشنواره طراحی نشانه ساینا / ۱۳۹۲
برگزاری دوره ها و ورکشاپهای متعدد در دانشگاهها و مراکز آموزشی

تخصص من

طراحی پوستر