اطلاعات عمومی

نام

داود

نام خانوادگی

بیات

نام مستعار

davood-bayat