اطلاعات عمومی

نام

داوود

نام خانوادگی

بیات

نام کاربری (انگلیسی)

davood-bayat

بیوگرافی

تخصص من

طراحی پوستر