اطلاعات عمومی

نام

علی

نام خانوادگی

افضلی

نام کاربری (انگلیسی)

aliafzali1376

بیوگرافی

رزومه و افتخارات

ســال91تا95      دیپلم رشته ی ارتباط تصویری از هنرستان هنر های زیبا                                                       ســــــــال95    کارشناسی ارتباط تصویری دانشگاه هنر اصفهان                                                          ســـــــال 97      طراحی جلد و صفحه آرایی کتاب هنر جنگ سان تزو نشر آبان                                          ســـــــال 97       شرکت در فراخوان نمایشگاهی طراحی پوستر هی عاشورایی کیش                              ســـــــال 98       طراحی پوستر برای نخستین فراخوان دوسالانه ی پوستر و عکس و کاریکاتور دستان                ســـــــال 98      شرکت در نمایشگاه بین المللی پوستر فصل سبز – پوستر ایران                                        ســـــــال 98      طراحی لوگو برای گالری لوازم و آرایشی ترنج                                                            ســـــــال 98      شرکت در فرخوان در مقیاس قوس به مناسبت روز بزرگداشت اصفهان                                  ســـــــال 98      دعوت و شرکت در نمایشگاه بین المللی آذربایجان – shusha is the city                          ســـــــال 98      شرکت در نمایشگاه مجازی گالری اعلان -مهران میر حسین                                    ســــــــال99      شرکت در رقابتی فراخوان لبیک یا حسین- shiaarts                                                  ســـــــال 99      دعوت و شرکت در نمایشگاه بین المللی پرنده ی آسیا – پاکستان the flying bird of asia      ســـــــال 99      شرکت در نمایشگاه بین المللی ماه پنهان – سوئیس thecolorsofthemoon                          ســـــــال 99      طراحی و صفحه آرایی پایان نامه های نقاشی دانشگاه هنر اصفهان
ســـال 1400       طراحی هویت یداری برای کافه قجری                                                                  ســـال 1400       طراحی و صفحه آرایی پایان نامه های عکاسی دانشگاه هنر اصفهان                           
ســــال1400        شرکت نمایشگاه پوستر مدیریت ویرانی ادای دین هنرمندان اصفهانی به زاینده رود

تخصص من

طراحی پوستر