اطلاعات عمومی

نام

سید احمد

نام خانوادگی

باقریان

نام مستعار

ahmad-bagherian