اطلاعات عمومی

نام

ابوالفضل

نام خانوادگی

کریمی

نام مستعار

abolfazl-karimi

جنسیت

مرد

شبکه های اجتماعی

لینک شبکه های اجتماعی