حیوانات دلقک نیستند

یک کمپین تبلیغاتی شامل همکاری سازمان حقوق حیوانات پرتقال و شرکت تبلیغاتی Partners Lisboa علیه آنچه در سیرک ها بر حیوانات و شکنجه آنها میگذرد پوسترهایی را منتشر کرده است.

خانم ها و آقایان، پسران و دختران بیایید و ببینید که این حیوانات دوست داشتنی چگونه با شکنجه های وحشتناکی که بر آنها گذشته، شما را به خنده وا میدارند تا لحظاتی شاد را برای شما به ارمغان بیاورند. با شرکت در سیرک هایی که این حیوانات برای شما برنامه اجرا می کنند در شکنجه آنها شریک باشید. 

مقالات مرتبط