حیوانات دلقک نیستند

partners lisboa poster paletrang 00 Animals Are Not Clowns 1070x517 - حیوانات دلقک نیستند

یک کمپین تبلیغاتی شامل همکاری سازمان حقوق حیوانات پرتقال و شرکت تبلیغاتی Partners Lisboa علیه آنچه در سیرک ها بر حیوانات و شکنجه آنها میگذرد پوسترهایی را منتشر کرده است.

خانم ها و آقایان، پسران و دختران بیایید و ببینید که این حیوانات دوست داشتنی چگونه با شکنجه های وحشتناکی که بر آنها گذشته، شما را به خنده وا میدارند تا لحظاتی شاد را برای شما به ارمغان بیاورند. با شرکت در سیرک هایی که این حیوانات برای شما برنامه اجرا می کنند در شکنجه آنها شریک باشید. 


مقالات مرتبط

نخستین جشنواره بین المللی سلامت و هنر

در حال حاضرشیوع بیماری جدید و نوپدید  تهدیدی بزرگ و جدی برای سلامت و جان انسانها و زندگی بشر در گستره جهانی به شمار می رود . در چند ماه اخیر پاندمی ویروس کرونا ( کووید 19 ) عواقب جبران ناپذیر و…

اولین سوگواره پوستر عاشورایی اهواز

صدای رسایی که در تاریخ پیچیده شده و قرن هاست که میزانِ حق و باطل است. عاشورا بسان یک خط فرضی می ماند که آدمیان را به دو بخش تقسیم می‌کند، یاران و یاوران حسین علیه السلام که در مقابل ظلم و جور و تزویر سکوت نمی کنند و برای خدا قیام می‌کنند “مثنی و فرادی” و در طرف دیگر کسانی که یا در لشکر کفرند و یا چرب و شیرین دنیا کامشان را ممهور ساخته.