برچسب: گـرافـیـک


معرفی کتاب

معرفی کتاب / تئوری های طراحی گرافیک

گردآوریِ هلن آرمسترانگ / برگردانِ مرجان زاهدی / نشر مشکی۱۳۹۱ طراحانی که امروز وارد حوزه ی طراحی گرافیک می‌شوند، ‌باید بر گستره‌یی اعجاب‌آور از تکنولوژی‌ اِشراف داشته باشند و خود را برای حرفه‌یی آماده کنند ...