برچسب: ویدئوآرتیست


فراخوان

فراخوان سومین جشنواره (اولین دوسالانه) ویدئوآرتیست

اهداف جشنواره: شناسایی استعدادهای جوان، ایجاد فضایی مناسب جهت تقویت، رشد وگسترش هنر ویدئوآرت، معرفی هنرمندان ایرانی در زمینه ویدئوآرت به جامعه هنری ایران و جهان ، معرفی و شناساندن هنر ویدئوآرت در بستر جامعه ...