برچسب: معرفی کتاب


معرفی کتاب

معرفی کتاب / تئوری های طراحی گرافیک

گردآوریِ هلن آرمسترانگ / برگردانِ مرجان زاهدی / نشر مشکی۱۳۹۱ طراحانی که امروز وارد حوزه ی طراحی گرافیک می‌شوند، ‌باید بر گستره‌یی اعجاب‌آور از تکنولوژی‌ اِشراف داشته باشند و خود را برای حرفه‌یی آماده کنند ...
معرفی کتاب

معرفی کتاب / کتاب استودیو‌ تهران

در فصل اول این نشریه که زیر نظر سهیل حسینی منتشر شده است، مقالات و مطالبی از علیـرضا مشایخـی، محمدرضا اصلانی، حمیـدرضا اردلان، گانتـر رمبو، نیکولاس تروکسلر، هولگر ماتیس، کامبیز درم‌بخش، سهراب حسینی، کریم نصر، ...
معرفی کتاب

معرفی کتاب / تصویرسازی داستانی در کتاب های چاپ سنگی ...

اولریش مارزلف ترجمه‌ ی شهروز مهاجرنشر نظر،۱۳۹۰ آثار پژوهشی‌ اولریش‌ مارزلف‌ در حـوزه‌های قـصه‌شناسی،ادبیات عامیانه،چاپ‌های سـنگی و هم‌چنین دنیای هزار و یک شب در تاریخ ما ماندنی است.ترجمه‌ی‌ حاضر با عنوان تصویرسازی داستانی درکتاب‌های چـاپ ...
دانلود

دانلود کتاب الکترونیکی طراحی بسته بندی چیست

ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۲۰ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸــﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺘــﺎب  ? What Is Packaging Design را ﺗﺮﺟﻤﻪ ، ﻋﮑﺎﺳــﯽ و ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷــما ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ . ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ...
معرفی کتاب

معرفی کتاب / دستورالعملهای فیل آبی برای ایده یابی

“از هم اکنون برخی از واکنش‌ها در قبال موضوع کتاب حاضر را پیش‌بینی می‌کنم! گروهی یافتن ایده در هنر را نوعی الهام شهودی می‌دانند پس با صراحت با چارچوب‌های مستند این کتاب مخالفت خواهند کرد. ...