برچسب: محمد حسین مویدی


معرفی هنرمند

محمد حسین مویدی / فتومونتاژ یا تایپوگرافی!

محمد حسین مؤیدی | متولد ۱۳۶۸ | کارشناسی مدیریت معمولا پوسترهایم را قبل از طراحی؛ بارها به صورت دستی اتود میزنم. بنظرم مخاطب امروزی زبان تصویر یا همان فتومونتاژ در گرافیک را بیشتر هضم میکند ...